Hvorfor trivselsundersøgelser i Klassetrivsel.dk?

 

Kommuner/skoler/dagistitutioner gennemfører Klassetrivsels-undersøgelser blandt børn og elever, fordi de - gennem et digitalt interview - ønsker at kunne bidrage til, at hvert enkelt barn har en stemme og trives i klassen/skolen / på institutionen. Hermed ønsker de også at leve op til deres forpligtelser iht. Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven, hvorigennem kommunen/skolen/daginstitutionen har hjemmel til indsamling og behandling af personoplysninger - herunder også relevante trivselsdata.

(Nogle tror, at behandling af trivselsdata kræver forudgående samtykke.Samtykke skal dog kun bruges som hjemmel, når behandlingen ikke har anden hjemmel i lovgivningen.      Se Lov om personoplysninger §6, 6) her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=828. Dette gælder også i den kommende eu persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018.)

 

Klassetrivsel.dk er udviklet af lærere i samarbejde med skolepsykologer og AKT-vejledere og markedsføres og drives af Skolevisioner ApS. 

 

I Klassetrivsel.dk er persondata i trygge hænder - læs mere om persondata og sikkerhed her: 

 http://skolevisioner.dk/information/