TOPI modulet i Klassetrivsel.dk

 

Viborg Kommune og Skolevisioner ApS har sammen udviklet et modul til Klassetrivsel.dk. I modulet er det muligt for lærere og pædagoger at udfylde trivselsskemaer til "Tidlig opsporing og indsats".

Data bliver samlet på skoleniveau og kommunalt niveau, så det er muligt at følge udviklingen over tid.

Tidlig opsporing og indsats (TOPI) er en model, der er udviklet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, KORA, og en række danske kommuner.

Viborg kommune har været foregangskommune i udviklingen og implementeringen af denne model, og har implementeret TOPI for alle børn i hele kommunen. Modellen sikrer en systematisk tilgang til tidlig identifikation af børn og unge der skal have særlig opmærksomhed.

Viborg Kommunes hjemmeside om TOPI

Socialstyrelsen hjemmeside om TOPI

TOPI produktark

Hvis du ønsker at vide mere om TOPI modulet på Klassetrivsel.dk, så ring på 71 99 08 62 eller send en mail til: info@klassetrivsel.dk

 

TOPI screenshot komprimeret wide centered